Anastasiadorp

Door Internationaal Therapeut, 0 reacties, 3914x bekeken

AnastasiadorpWie is Anastasia?
Anastasia is een Russische vrouw die, zonder huis, in volstrekte harmonie met haar omgeving in de taiga woont, nooit naar school is geweest en niettemin op de hoogte is van de gebeurtenissen in de wereld en de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Anastasía heeft niet alleen een visie voor de aarde en de mensheid, ze lééft die visie.

De nuchtere Russische zakenman Vladimir Megre ontmoet haar “per toeval” op een zakenreis door Siberië. Anastasia maakt Megre deelgenoot. Haar levensvisie, haar aangeboren wijsheid en manier van leven beschrijft hij in een aantal boeken met de intentie een wereld te creëren waar de mens in harmonie leeft, met elkaar en de natuur in al haar verscheidenheid.

Doel van Anastasiadorp
– Ecologisch samenleven in harmonie met de natuur en vanuit een diep respect voor alle leven
– Een ruimte van liefde creëren voor jezelf en je geliefden op je eigen hectare Moederland
– Streven naar een zo groot mogelijke vorm van zelfvoorziening en autonomie
– Een dorpsgemeenschap uitbouwen waar gelijkgestemde mensen hun kennis, creativiteit en passies delen
– Duurzame en haalbare oplossingen aanbieden voor de vele maatschappelijke en mondiale uitdagingen
– Een nieuwe pedagogie ontwikkelen met als basis de universele waarheid die leeft in iedere ziel
– Een terugkeer naar eenvoud, essentie, vrede en solidariteit.

Kenmerken van Anastasiadorp
– Een Anastasiadorp beslaat een oppervlakte van 90 tot 180 ha, verdeeld in evenredig aantal percelen van ca 1 ha, eventueel gegroepeerd in honingraatvorm, aangepast aan   het plaatselijk landschap.
– De bewoners van een Anastasiadorp trachten invulling te geven aan hun droombeelden geïnspireerd door de toekomstdromen van Anastasia welke door Vladimir Megre in   zijn boeken over Anastasia zijn verwoord.
– Zij streven een leefstijl na welke in harmonie is met de natuur.
– Zij bewonen een stuk land van ca 1 ha, waarop zij een eenvoudige ambachtelijke woning, schuur en/of stal en gastenverblijf kunnen bouwen van natuurlijke materialen die de natuur zo min mogelijk belasten en gebruik maken van natuurlijke energiebronnen, als zonne- en windenergie, en composttoilet; dus energie neutraal, onafhankelijk van centrale voorzieningen als gas, water, elektriciteit, riolering en afval.
– De bewoners zullen trachten zelfvoorzienend in hun voedsel te zijn door wat de natuur hen biedt.
– Landscheidingen zullen zoveel mogelijk levende erfscheidingen zijn door boom- en struikbeplanting.
– Op ieder landgoed bevindt zich ten minste een klein aangelegd meer van minimaal 200 m2 voor de watervoorziening.
– Minimaal de helft van de oppervlakte van het landgoed zal door aanplant tot bos gemaakt worden ter reiniging van de lucht en verrijking van de zuurstof in de lucht.
– Iedere familie is vrij op zijn land op biologische grondslag aanplant te verzorgen van fruitbomen, groenten en graan voor eigen consumptie naar eigen inzicht, waarbij de overvloed centraal of buiten het dorp kan worden aangeboden. De producten worden niet door de gemeenschap belast.
– Iedere familie is vrij op zijn land dieren te houden die de mens behulpzaam kunnen zijn, in harmonie met de natuur en de gemeenschap, doch niet meer dan voor eigen behoefte wenselijk is.
– De bewoners zullen elkaar helpen hun idealen te verwezenlijken en hun eigen Ruimte van Liefde te scheppen op hun landgoed, hun Moederland.
– Anastasiadorp kent minimaal een centrale gemeenschapsruimte en een amfitheater-leerruimte, waar jong en oud leert van en met elkaar. Er is geen leerplicht, maar een leerstimulans.
– Aanleg en onderhoud van de gemeenschappelijke en openbare wegen worden gemeenschappelijk gedaan.
– Anastasiadorp heeft geen geloofsgebouwen. De Schepper is alom tegenwoordig in de natuur en in Zijn scheppingen.
– Iedere familie, die een stuk land van 1 ha van de gemeenschap heeft toegewezen gekregen, verkrijgt daarmee het land als onverkoopbaar eigendom en met het     onvervreemdbare recht het landgoed te overerven aan zijn/haar volgende generatie.
– Bij gebrek aan opvolging door de volgende generatie vervalt het landgoed aan de gemeenschap.
– Iedere landgoedbewoner heeft het voorrecht na overlijden te worden begraven op zijn eigen landgoed met een familieboom als enige markering.

Deze kenmerken zijn ontleend aan Vladimir Megre’s boekenreeks over Anastasia, welke in het doel worden nagestreefd.

Bron: Anastasiadorp

Geef een reactie