Hart: het centrum van ons zijn

Door Internationaal Therapeut, 0 reacties, 20249x bekeken

Hart-het-centrum-van-ons-zijnOver ons hart en veel meer

(Door Dr Patrick Quanten MD)

Waarom hebben we een hart?
Wat een stomme vraag! We hebben een hart omdat we zonder hart niet zouden leven. Zeker. Maar toch, is het niet intrigerend dat als je in het hart geschoten wordt, en hierdoor de hartwerking onmiddellijk gestopt wordt, je hersenen en andere vitale organen nog steeds blijven werken, blijven leven, gedurende enkele seconden?

Dit zou betekenen dat het hart niet de enige motor is van ons leven. Er is nog iets anders dat het hart en alle andere cellen en organen verbindt en hen de kracht van het leven geeft. Dit “iets anders” verwijst naar de levenskracht, de energie die het leven zelf is en die onze zwakke levenloze lichamen mobiliseert om te werken. En het hart speelt hier een vitale rol in.

Alles is energie
Al het fysieke leven begint, als dat het juiste woord is, met energie. Er bestaat niets natuurlijks in de fysieke wereld dat geen energieveld heeft. Alles komt voort uit energie.

Zoals de bijbel zegt: “In het begin was er het Woord”. Het Woord is hier een voorstelling van een gedachte, omdat er tot dan nog niets gecreëerd was dat kon praten op een fysieke manier.

Een gedachte, of de fysieke manifestatie ervan, een woord, is het begin van alle schepping. Het is ook niets meer dan een energetische vibratie. De gedachte bevindt zich nergens. Alhoewel ze bepaalde hersengebieden kan stimuleren, woont ze er niet. Ze is niet-plaatselijk.

Alles wat gecreëerd wordt in onze individuele levens begint ook met een gedachte. Het is ons energieveld dat ons fysieke leven dirigeert en manifesteert. Alles wat er gebeurt in ons materiële leven is een rechtstreekse voorstelling van energetische vibraties.

Het fysieke hart en zijn werking
Om de manier waarop wetenschappers de werking van het hart voorstellen beter te kunnen begrijpen moeten we de theorie even verduidelijken.

Er bevindt zich ongeveer vijf liter bloed in ons bloedvatenstelsel. Het drukniveau in de aders is in grote mate afhankelijk van twee factoren, het bloedvolume dat uitgestoten wordt door de linker hartkamer per tijdseenheid (de hartproductie); en de weerstand die de bloedstroom ondervindt van de vaatjes in het perifere vaatstelsel. Bij eender welk niveau van hartproductie is de arteriële druk het meest afhankelijk van de graad van samentrekking van de gladde spieren in de wanden van de capillairen, de dunne aders. Alhoewel de weerstand om te stromen ook varieert met de kleverigheid van de vloeistof en de lengte van de aders, zijn wijzigingen in deze factoren normaal gesproken slechts van secundair belang.

Dit betekent al dat hypertensie (hoge bloeddruk) voornamelijk veroorzaakt wordt door een verhoogde druk in de spieren van de wand van de bloedvaten zelf, niet door een verandering in de werking van het hart.

De hartproductie wordt grotendeels gecontroleerd door factoren zoals het ventriculaire eind-diastolische volume (volume van het bloed in de kamer juist voor de uitstoot), het niveau van myocardiale samentrekking, en het aantal hartslagen per minuut. De belangrijkste bepalende factoren van het ventriculaire eind-diastolische volume in het intacte organisme zijn het totale bloedvolume, de atriale ( hart voorkamer) samentrekking en de verdeling van het bloedvolume, hetgeen op zijn beurt beïnvloedt wordt door de lichaamshouding, druk in de borstkas, de spankracht van de aders en de pompende werking van de spieren van het skelet.

In rust is de hartproductie bij elke samentrekking, het hartslagvolume, gemiddeld ongeveer 30 milliliter. Dit betekent dat om het hele bloedvolume te voorzien van zuurstof en op zijn weg doorheen het lichaam te sturen het hart ongeveer 200 keren zal moeten samentrekken. Bij een polsslag in rust van ongeveer 70 slagen per minuut zou het drie minuten duren vooraleer het lichaam volledig van zuurstof voorzien is. Dit is juist de tijd die men aangeeft als de grens, die eens overschreden resulteert in hersenbeschadiging door zuurstof tekort.

Als het systeem in rust al drie minuten zou nodig hebben om alle bloed van zuurstof te voorzien zouden we dus geen enkele overlevingskans hebben.

Om een ruw idee te krijgen van wat de impact zou zijn op jouw leven, hou even je adem in zolang als je kan. Je hebt nu je zuurstofniveau doen dalen naar een niveau waarop het lichaam begint te panikeren over het niet meer in staat zijn om voldoende zuurstof naar de weefsels te sturen om te overleven. Vanaf het ogenblik van je eerste ademhaling zal het ongeveer drie minuten duren vooraleer alles weer normaal aanvoelt. Echt? Ik denk het niet!

Heb je een idee van hoeveel kilometer bloedvaten er zich in je lichaam bevinden? Het is niet belangrijk om het juist te weten, maar iedereen zal het er mee eens zijn dat we er heel wat hebben, ze zouden zich tot ver in de ruimte uitstrekken als we ze allemaal achter mekaar zouden leggen. En men wil ons laten geloven dat de pompende werking van het hart verantwoordelijk is voor de beweging van het bloed doorheen ons lichaam.

Elke keer dat het hart samentrekt wordt er 30 milliliter bloed naar beneden gestuurd doorheen de hoofdader van de bloedvatenboom. Er zijn miljoenen takken aan deze boom en deze 30 milliliter wordt nu verdeeld in miljoenen richtingen, door het bloed verder te duwen in de buisjes. Hoe veel denk je dat het bloed gaat vooruit gaan aan het verste uiteinde van de boom? Heel dicht bij helemaal niet, denk ik!

Dit betekent dat met een pomp van deze afmetingen het onmogelijk is om de vloeistof standvastig door het leidingsysteem te bewegen.

De waarheid is dat lange tijd geleden men berekend heeft dat een pomp, die een vloeistof doorheen een leidingsysteem vergelijkbaar met ons vasculair stelsel moet pompen, zelfs rekening houdende met het feit dat de bloedvaten zelf elastisch zijn en dus wat mee kunnen werken, te groot zou zijn om in een gemiddelde huiskamer te passen. Vergelijk dit met de grootte van ons hart en dan ga je er misschien mee akkoord dat het verschil fenomenaal is. Dit kan alleen maar betekenen dat de manier waarop wij denken dat ons systeem werkt niet juist kan zijn.

Wat ook de functie van het hart mag zijn, het zal zeker niet zijn “om het bloed doorheen het lichaam te pompen”.

Het organiseren van menselijk leven
Zoals we weten wordt het menselijke lichaam, net zoals alle andere natuurlijke levensvormen, niet bevat binnen de grenzen van het fysieke lichaam. We strekken ons ver buiten onze huid uit, en het is op deze manier dat de godsdienst ons geleerd heeft dat we allen één zijn, dat wat we anderen aandoen we aan onszelf aandoen. De wetenschap heeft dit bewezen door de moderne beeldvorming. Rond het lichaam kan de aura gefotografeerd worden en we zien dat deze verandert volgens ons humeur, onze gedachten, wat we eten, enzovoort. We kunnen de energievelden nu visualiseren rond het lichaam en de manier waarop deze veranderen.

Aura en chakra’s
Essentieel bestaat de aura, het energieveld rond het lichaam, uit zeven lagen, vanaf het lichaamsoppervlak naar buiten toe. Elk hiervan is rechtstreeks verbonden met het lichaam door zeven afzonderlijke chakra’s of energie-draaikolken. De buitenste chakralagen dringen door de lagere auraniveaus tot in het lichaam. Deze chakra’s bevinden zich langs de wervelkolom, ongeveer één op het uiteinde van het heiligbeen, één in de bekken- of lage buikholte, één in de zonnevlecht (bovenste deel van de buik), één in het gebied van het hart, dan de keel, tussen de wenkbrauwen en het bovenste puntje van de schedel. De basis chakra verbindt zich met de eerste laag van de aura, de bekkenchakra met de tweede laag, enzovoorts, en de grootste gaat het lichaam binnen op de kruin van het hoofd en is ook verbonden met de meest buitenste laag van de aura. Dit verklaart waarom het hoofd het grootste energiecentrum bezit van het hele lichaam.

De weg van een creatieve impuls
Van buiten naar binnen, van boven naar beneden.

Er is nu aangetoond dat de eerste creatieve impuls, van wat er in ons leven gebeurt, ontstaat in de buitenste lagen van ons wezen. Met andere woorden, eerst is er de gedachte. Er werd aangetoond dat deze impuls gefilterd wordt door de verschillende lagen van ons energetisch lichaam, de aura, van de buitenkant naar binnen toe en zich uiteindelijk kan manifesteren in de fysieke realiteit van ons leven.

Omdat de eerste impuls neerwaarts beweegt, wordt “het gevoel” een gedachte, daarna woorden (waarvan sommige uitgesproken worden) en verder naar beneden in het lichaam zal deze energie gemanifesteerd worden op een fysieke manier.

Dit vervolledigd proces is echter niet verplicht. De meerderheid van de gedachten bereiken ofwel nooit de fysieke realiteit of doen dit al zwevend zonder een echt spoor na te laten.

Als de gedachte vastberaden is dan is de waarschijnlijkheid groot dat ze zich gaat vertonen als een fysieke manifestatie.

Dit kan ook gebeuren als de gedachte belangrijk voor ons is, hetgeen betekent dat ze een echte impact heeft. De individuele betekenis van een gedachte, de kwaliteit van de gedachte, wordt bepaald door onze ervaringen uit het verleden, hetgeen bepaalt waardoor onze aandacht wordt getrokken.

Dit is dus precies waarom je in de fysieke realiteit manifesteert wat je echt gelooft!

Op zijn weg naar beneden door ons energetisch lichaam wordt de creatieve impuls beïnvloed door wat er al aanwezig is, zoals geloofssystemen en ervaringen uit het verleden, en andere gelijktijdige impulsen, die ontstaan zijn uit andere gebieden van ons energieveld. Dit verandert allemaal de frequentie van de originele impuls, die nu geleidelijk aan meer en meer de jouwe wordt. Ze wordt gepersonaliseerd op zijn weg naar beneden, naar je fysieke zelf.

De zeven lagen van de aura
De zeven lagen van de aura, elk verbonden met een specifieke chakra, hebben verschillende functies en vertegenwoordigen verschillende aspecten van het leven, terwijl we het ons eigen maken.

Als we beginnen bij de buitenste hoeken van ons individueel wezen, dan vinden we dat de zevende laag het huis van mirakels is, manifestaties van de zuiverste vorm van de energie van gratie. Ze bevat ongetoomde mystieke kracht. Dit is onze basisverbinding met wat algemeen de Universele Kracht genoemd wordt, de Hogere Geest, of de Universele Energie. Hier, in het huidige moment, wordt al onze energie beschikbaar voor wonderbaarlijke verbindingen met een hoog voltage.

De zesde laag gaat over wijsheid, die we verkrijgen door ervaring op aarde. Het motto hier is “Zoek enkel naar de waarheid”.

De vijfde laag heeft te maken met gedachte en de uitdrukking ervan door het woord. Gedachten zijn, zoals gezegd, niet-plaatselijk maar ze kunnen in ons fysieke bewustzijn gebracht worden of niet, al naar gelang. De vijfde chakra is de standplaats van je kracht om te kiezen en je bedoeling, je wilskracht.

De vierde laag is verbonden met het hart. Het hart van een foetus gaat door vier definitieve stappen, elke stap meer complex, meer menselijk. In de eerste ontwikkelingsfase is het hart als een buisje en lijkt het op het hart van een vis. In de volgende fase verdeelt het zich in twee kamers en lijkt het op het hart van een kikker. Dan groeit het naar drie kamers, hetgeen typerend is voor reptielen zoals slangen of voor schildpadden. In zijn laatste fase ontwikkelt het zich naar de gekende vier kamers, typisch voor warmbloedige zoogdieren en wordt het een menselijk hart, op het vierde krachtniveau. Het sleutelwoord hier is liefde.

Het hart ligt in het centrum van ons wezen en verbindt alle aspecten van ons leven met de God-figuur, die we aanroepen om ons te helpen overleven. Dit is niet alleen letterlijk de middelste laag van de aura en de centrale chakra, maar ook in het fysieke lichaam neemt het hart een centrale plaats in.

De derde laag vertegenwoordigt onze mentale toestand, en het moto van deze chakra is “eer jezelf”.

De tweede toont onze emoties en heeft te maken met relaties.

De eerste, die rechtstreeks verbonden is met het fysieke lichaam, is het etherische lichaam. De eerste chakra heeft te maken met de stam. Het is vanuit het etherische lichaam dat de creatieve impuls, op de manier zoals deze tijdens zijn reis veranderd is, het fysieke lichaam binnen komt en zich uitdrukt in de fysieke realiteit.

Elk materieel element ontvangt niet alleen deze vibrationele informatie vanuit zijn omgeving, de aura, maar omdat elk materieel element ook levend is, zendt het hierdoor ook zijn eigen vibrationele frequenties uit. Dus, op elk ogenblik in de tijd, is elk element “aan het luisteren” naar vibraties van zijn omgeving en “praat” het ook met zijn omgeving, het vertelt alles over zichzelf.

Conglomeraten van materiële elementen, zoals organen of zelfs het lichaam als geheel, stemmen zich voortdurend af op de berichten uit hun omgeving en vertellen de wereld over hun eigen toestand.

En in het menselijke lichaam ligt het hart in het centrum van deze communicatie.

We hebben reeds gezien hoe de creatieve impulsen van de buitenste lagen neerwaarts reizen doorheen de lagen van de aura. De vibrationele informatie die deze impuls creëert houdt verband met ons hoger bewustzijn, het spirituele, de Universele Kracht, de onvoorwaardelijke Liefde, de gemeenschappelijke waarheid en gedachten.

De informatie die naar boven reist vanuit het fysieke lichaam houdt verband met het individu, zoals onze emoties, onze mentale en fysieke toestand en onze individuele ervaringen uit het verleden.

Deze twee golffrequenties ontmoeten zich op het niveau van het hart, waar het universum het individu ontmoet.

Dit is de plaats waar op onze “knopjes” gedrukt wordt. Dit is waar onze emoties ontstoken worden en waar bepaald wordt of de woorden of daden die onze weg uit gekomen zijn ons diep raken of helemaal niet. Het hangt allemaal af van de resonantie van de golf die in beweging gebracht werd toen de twee frequenties elkaar ontmoetten. Het is deze resonantie die onze energie kan uitputten, versterken of onverstoord laten, en dit voelen we door de manier waarop we reageren.

Hartslag
Het hart is de enige plaats in ons lichaam waar de vibrationele frequenties resulteren in een fysiek voelbaar en geregistreerd ritme, de hartslag.

De frequentie en de omvang van deze golf is een uitdrukking van wat het hele lichaam en alle elementen erin aanvoelen. Angst, opwinding, depressie, fysieke stress, ziekte, rust en evenwicht worden allemaal weerspiegeld door de polsslag. En vanuit het hart wordt deze boodschap uitgezonden, niet alleen naar alle elementen in het lichaam, maar ook naar het Universum.

Dit betekent dat, inderdaad, de omgeving “weet” wanneer je gestresseerd bent, gelukkig of kwaad bent. Je moet niets zeggen, het is overduidelijk voor iedereen rondom je in welke toestand je bent. We kunnen het allemaal voelen, of zoals we soms zeggen: “het staat op je gezicht geschreven”.

Polsdiagnose
Alle traditionele oude culturen hebben binnen hun medisch systeem altijd enorme waarde gehecht aan wat bekend staat als “polsdiagnose”. Aan de hand van het aantal hartslagen, maar ook de kwaliteit van de hartslagen, werd bepaald wat voor afwijkingen het systeem af te rekenen had.

De kwaliteiten waren dingen zoals de intensiteit van de hartslag, de plaats aan de pols waar de maximum van de golf gevoeld kon worden, en of de golf scherp of afgeslankt was.

Hoe beter de medicijnman was in het interpreteren van deze kwaliteiten hoe meer informatie hij kon extrapoleren uit de polsslag en hoe juister zijn gezondheidsadvies was. Er werd geen geneeskunde bedreven zonder polsdiagnose.

Je hart als de grote trom op je levenschip
Je hart is het centrum van je wezen.

Het slaat op het ritme van je leven, vergelijkbaar met de grote trom op de oude zeeschepen, de galeien. Om de roeiers efficiënt te laten werken en om de hele boot om te vormen naar een goed geoliede machine, is de trom het essentiële instrument. Het is deze slag die iedereen op de boot vertelt wat er gebeurt, zowel op de brug als in het benedendek, en wat er moet gebeuren.

De frequentie van de slag (golffrequentie) en de intensiteit van het geluid (golfomvang) vervoeren hun boodschap ver buiten zijn muzikale aspect. De trom praat in zeer specifieke termen en legt de manier van leven, in het lichaam waarin hij slaat, op.

Je hart slaat het ritme van het leven
Je hart slaat letterlijk het ritme van je leven. Het zendt de opdracht gevende boodschappen uit naar elke hoek van je wezen en zorgt ervoor dat elke cel in harmonie vibreert om het meest efficiënte teamwerk op elk ogenblik te kunnen vertonen.

Als het hart faalt, dan zinkt het schip!

Dat is waarom je een hart hebt. Het zendt de resonantieboodschap uit, die samengesteld is uit de boodschap die komt van jouw hoger niveau en de boodschap van jouw fysieke niveau. Je hart geeft op elk moment in de tijd deze overkoepelende boodschap door aan het hele systeem. Zonder deze informatie faalt het systeem in zijn werking als geheel en zal het in verval geraken.

Jouw hart is het hart van jouw communicatiesysteem.

Bron: Centrum voor Actief Leven

Geef een reactie