Het Levende Dorp

Door Internationaal Therapeut, 0 reacties, 37215x bekeken

Het-Levende-DorpThe Greenman Project

Door velen wordt het verlangen gedeeld het leven op een meer duurzame, groene manier vorm te geven. We zouden graag op een meer ontspannen manier in het leven staan, meer tijd in de natuur kunnen doorbrengen en weten dat we een positieve bijdrage leveren aan de wereld, in plaats van een belasting te zijn voor het milieu.

The Greenman Project werkt aan de realisering van ‘Het Levende Dorp’; het eerste dorp ter wereld waarvan de huizen en alle andere constructies geheel gebouwd worden van levende bomen. Het levend bouwen is een nieuwe ecologische manier van bouwen en combineert zandzakkenbouw met arborsculptuur en treeshaping. Door het integreren van moderne technologieën kan aan de eisen van de hedendaagse maatschappij worden voldaan.

Levende en eetbare huizen
Dit dorp is een pilot project met een voorbeeldfunctie voor soortgelijke projecten over de hele wereld. Naast levende en ook eetbare huizen (denk bijvoorbeeld aan appelbomen), krijgt het dorp een eetbaar landschap op basis van permacultuur.

Soortgelijke dorp-projecten kunnen uiteraard overal ter wereld gerealiseerd worden; op elke grondsoort waarop bomen kunnen groeien kan een levend dorp gegroeid worden.

Aanleiding
Het verlangen naar een natuurlijkere manier van leven, met evenwicht tussen mens en natuur en bovenal een nieuwe bouwmethode die bijdraagt aan herbebossing van ons landschap. Natuur wordt hiermee weer een integraal deel van onze leefomgeving.

Doel
Het doel is binnen enkele jaren een leefbaar dorp te creëren waar mensen de principes van het levend bouwen kunnen demonstreren. Het dorp krijgt verschillende openbare voorzieningen zoals een eethuis en Bed & Breakfast en zal opengesteld worden voor bezoekers.

Uitvoering
Aan het Levende Dorp project werkt momenteel slechts een kleine kerngroep van organisatoren; samen met bouwers, kunstenaars en architecten wordt gewerkt aan het verkrijgen van fondsen en het schrijven en tekenen van het werkboek ‘how to build a living village’.

Ondertussen wordt gezocht naar een geschikt stuk land (vanaf min. 10 hectare) waar men dit project kunt realiseren. Bij voorkeur wordt gezocht naar een gangbaar gras of akkerland, zodat men een nieuw stuk natuur kan creëren, hiervoor worden de principes van de permacultuur gebruikt.

Visie
Levend bouwen draagt bij aan de reductie van CO2 in de atmosfeer. Dus door levend bouwen op grote schaal toe te passen kunnen we de aarde aanzienlijk “vergroenen”. Men wilt de wereld dan ook inspireren om levend bouwen als aanvulling op huidige bouwtechnieken toe te gaan passen.

Missie
Een levend dorp stichten waarin alle constructies van levende bomen zijn gebouwd, welke als voorbeeld en inspiratie dient voor soortgelijke projecten wereldwijd. Hiermee wordt het Levend bouwen wereldwijd op de kaart gezet.

Wereldwijd uniek Project

Het Levende Dorp is een wereldwijd uniek plan voor het bouwen van ’s werelds eerste levend dorp. Het wordt gebouwd uit levende bomen in een eetbaar landschap.

Door levend bouwen te combineren met moderne bouwtechnieken slaagt men erin functionele objecten te bouwen. In het levende dorp wordt alles, dus ook de huizen, gebouwd van levende bomen. Naast het vormen van een nieuwe duurzame leefomgeving, wordt er dus ook natuur gecreëerd. Met de ontwerptechniek van de permacultuur wordt er een eetbaar landschap gemaakt, waardoor er een duurzaam ecosysteem ontstaat.

Onze directe leefomgeving wordt weer natuurlijk, zelfvoorzienend en onderling verbonden.

Het Levende Dorp dient als voorbeeld en inspiratie voor een ieder die de verandering aandurft naar een nieuwe manier van samenleven en daarbij het “levend bouwen” wereldwijd op de kaart zetten.

 Bron: Het Levende Dorp

Geef een reactie