Jodium

Door Internationaal Therapeut, 0 reacties, 17266x bekeken

Jodium-1Het belang van jodium voor goede gezondheid

Engelse voedingsdeskundige Barbara Wren beschrijft in haar boek “Cellular Awakening, How your Body Holds and Creates Light” haar bevindingen en inzichten over het belang van jodium.

Een stukje geschiedenis
Historisch gezien zijn we van de kustlijn en de rivieroever verhuisd naar het binnenland, dus we moeten in beschouwing nemen wat we als gevolg hiervan mogelijkerwijs aan voedingstoffen hebben verloren. Het is duidelijk dat we veel minder vis, zeegroenten en al het andere voedsel eten dat van nature aan de kust groeide. Mensen die leven aan zee en vis eten, vooral eilandbewoners, eten dagelijks veel jodium. Ze hebben een uitstekende gezondheid, er zijn weinig ziekten zoals kanker en hartkwalen en de vele gezondheidsproblemen die de moderne samenleving zo kenschetsen.

Er is de laatste tijd veel onderzoek gedaan en veel studies zijn tot de conclusie gekomen dat we op zijn minst 12,5 mg jodium per dag in ons eetpatroon moeten opnemen. Echter, medici uit het verleden schreven 37,5 mg voor en soms zelfs veel meer.

Elke  lichaamscel heeft jodium nodig
Jodium is lang verbonden geweest met de schildklier, maar in werkelijkheid heeft elke cel in ons lichaam jodium nodig. In sommige gebieden van het lichaam is het niveau van jodium hoog, zoals in de schildklier, de eierstokken en de prostaat. Jodium is ook belangrijk voor een correcte hersenontwikkeling en correct hersenonderhoud.

Een ander belangrijk aspect is dat er veel substanties in ons eetpatroon gekropen die ons ervan weerhouden om jodium volledig op te nemen. Voorbeelden hiervan zijn: fluoride, chloor, chloride, broom, bromide, nitraat en nitriet. Als er fluoride aan drinkwater of tandpasta wordt toegevoegd, zullen de jodiumreceptoren, vooral die in de schildklier, eerder de fluoride opnemen dan de jodium.

Datzelfde gebeurt met andere substanties; alle zijn agressief tegenover jodium en schuiven het uit de cellen. Al deze substanties zijn in een of andere vorm aan ons voedsel toegevoegd, omdat men denkt dat de kwaliteit ervan verbetert of omdat het dan veiliger is om te eten.

We leven ook met veel meer straling op de achtergrond dan vroeger, vooral sinds de komst van mobiele telefoons en Wi-Fi. Dit veroorzaakt veel elektromagnetische ruis, dat de lading rondom de celmembranen verstoort en zeer negatieve effecten heeft op ons gehele endocriene systeem.

Jodium: natuurlijk tegengif tegen straling

Jodium is een natuurlijk tegengif tegen straling, maar als we weinig jodium en veel jodiumonderdrukkers (zoals fluoride, chloor, enzovoort) eten, hebben we weinig weerstand tegen de vele neveneffecten van deze door mensen gemaakte, verstoorde energie.

Jodium is ook heel belangrijk voor vooral de eierstokken; het beheerst de overvloed aan synthetische oestrogenen die ook in onze voedselketen zijn gekropen. Je vindt ze in plastic, waarvan veel in de voedselindustrie als verpakkingsmateriaal wordt gebruikt. Deze substanties lekken in het voedsel en bootsen onze natuurlijke oestrogenen na, met als gevolg een grote hormonale  onbalans waaraan we zonder voldoende jodium weinig kunnen doen.

Veel vooraanstaande doctoren zijn zich hiervan de afgelopen honderd jaar bewust geworden en hebben hun bevindingen gepubliceerd. Voorbeelden hiervan zijn dr. Max Gerson en dr. Derry, die beiden jodium als integraal onderdeel van hun succesvolle behandeling van kanker gebruikten, en meer recent dr. Abraham en dr. Brownstein.

Het is bekend dat de snelheid van onze stofwisseling wezenlijk is verbonden met de schildklier en er zijn tekenen in onze samenleving dat veel mensen een niet volledig werkende schildklier hebben. Een teken hiervan is een lichaamstemperatuur die lager ligt dan normaal, maar ook het grote aantal mensen dat synthetische schildklierhormonen inneemt, zegt wel iets. Het onderzoek van de eerder genoemde doctoren laat duidelijk zien dat een gebrek aan jodium de belangrijkste oorzaak is van deze problemen.

Farmaceutische bedrijven hebben lang gelobbyd voor verlaging van de aanbevolen bovengrens voor alle supplementen; de bovengrens die zij voorstellen is 0,5 mg. Dat is 96 procent onder de minimale dagelijkse inname die wordt aanbevolen door genoemde doctoren en medici, die zo succesvol waren met de toepassing van jodium als integraal onderdeel van behandelingen van vele gezondheidsproblemen.

“Als 0,5 mg de maatstaf wordt, twijfel ik er niet aan dat er een stijging zal komen van het aantal gevallen van een niet volledig actieve schildklier, aan oestrogeen gerelateerde kanker en vele andere gezondheidsproblemen die in verband zijn te brengen met een gebrek aan jodium. Dat levert de farmaceutische industrie, die synthetische schildklierhormonen, oestrogeen onderdrukkende medicijnen en chemotherapiemedicijnen produceren, natuurlijk heel veel voordeel op, en dat is een zeer zorgwekkend neveneffect.

Ik ben van mening dat jodium essentieel is voor de gezondheid, vooral voor de hersenfunctie. Ik zie de onderdrukking van jodium als een poging om ons ervan te weerhouden ons potentieel te vervullen en als een middel om de status quo van het farmaceutisch gedreven medische beroep te blijven behouden. Iedere keer als ik een nieuw onderzoek zie dat het standpunt ondersteunt dat jodium belangrijk is voor de gezondheid, zie ik ook een stukje “nieuws” over hoe gevaarlijk deze natuurlijke substantie is. Hoewel ik geen type ben voor complottheorieën, zie ik wel duidelijk dat we tegenstrijdige en verwarrende informatie krijgen. We moeten ons afvragen waarom. Opnieuw is het enige antwoord op deze vraag: zelf de verantwoordelijkheid nemen om de waarheid voor onszelf te ontdekken,” aldus  Barbara Wren.

Dr. Guy E. Abraham, FACN (Fellow of the American College of Nutrition : “De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid jodium als aanvulling, door medici uit eerdere generaties vermeld, te weten 12,5-37,5 mg in de vorm van een Lugol-oplossing, blijkt precies de juiste hoeveelheid te zijn voor het lichaam, gebaseerd op een recent ontwikkelde ladingstest.”

Bron: Barbara Wren

Geef een reactie