Vis eten verbetert schoolprestaties

Door Internationaal Therapeut, 0 reacties, 9164x bekeken

hnschaalstukjes2Scholieren die regelmatig vis eten, hebben betere schoolresultaten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Open Universiteit. 700 Nederlandse middelbare scholieren (havo en vwo) tussen de 12 en 18 jaar legden in de klas een woordenschattoets af. Hun ouders vulden een vragenlijst in over de visconsumptie. Als graadmeter voor de schoolresultaten werden de eindcijfers in de kernvakken wiskunde, Nederlands en Engels genomen. Jongeren die visolie-supplementen slikten, werden buiten de studie gehouden.

Maximum
Slechts 6,4 procent van de Nederlandse jongeren eet de aanbevolen hoeveelheid vis. Het onderzoek laat zien dat een hogere visconsumptie samengaat met een betere woordenschat en hogere cijfers, oplopend tot maar liefst 0,25 punt.
Er zit echter een maximum aan het eten van vis. Méér vis eten dan de aanbevolen hoeveelheid van twee keer per week heeft namelijk geen zin. DDe prestaties zijn dan lager.
Deze resultaten gelden bij alle adolescenten, ongeacht hun geslacht, leeftijd, schooltype en het opleidingsniveau van hun ouders. Dit leidt tot de aanbeveling dat jongeren twee keer in de week vis moeten eten, maar ook niet meer.

Autisme en ADHD
Dat het eten van vis een rol kan spelen in het cognitief functioneren van ouderen of van kinderen met aandoeningen zoals autisme en ADHD was bekend. Er was nog nooit een breed onderzoek gedaan naar de relatie tussen visconsumptie en schoolprestaties van gezonde kinderen.

Bron: NU.nl

Geef een reactie